Aktualności

Historia biblioteki

bibliotekaPoczątki biblioteki datuje się na rok 1964. To właśnie 7.X. tegoż roku w księdze inwentarzowej pojawił się pierwszy zapis. Ówczesny księgozbiór stanowiły przede wszystkim dary od młodzieży i rodziców. Ich opracowaniem zajęła się pani mgr Zofia Bylicka. Przez pierwszy rok swego istnienia zbiory znajdowały się w szafie umieszczonej na korytarzu szkoły. Własne pomieszczenie biblioteka otrzymała w 1965r. w budynku zwanym „białym domkiem”. Od 1966r. na pełnym etacie zatrudniona została pani mgr Olimpia Buńka – zbiory liczyły wówczas 2203 wol. W roku szkolnym 1970/1971 biblioteka została przeniesiona na drugie piętro szkoły, gdzie zajmowała dwa pomieszczenia.
Z roku na rok księgozbiór biblioteki wzbogacał się. 14.IV.1981r. nastąpiło uroczyste otwarcie czytelni, w którym udział wzięli m.in. kurator i były dyrektor szkoły W. Hrynkiewicz. To właśnie tu odbywały się wystawy książek, spotkania poetyckie, imprezy dla dzieci z przedszkola.
W 1995r. biblioteka otrzymuje komputer, mgr W. Solak wraz z nauczycielem informatyki G. Gendźwiłłem uruchomili program MOL – od tego momentu rozpoczęło się żmudne wprowadzanie danych do komputera. Wyrazy uznania należą się pani mgr W. Solak, która wiele wysiłku włożyła w komputeryzację biblioteki. To dzięki niej już w 1998r. można było rozpocząć komputerowe udostępnianie zbiorów. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 10.VI.1998r. przez dyrektora szkoły mgr Jana Stawickiego i w-ce dyr. mgr Teresę Kulecką.
27.IV.2000r. zainstalowano kolejny komputer oraz drukarkę i skaner. W styczniu 2001r. komputer przeznaczony dla uczniów został podłączony do internetu. 5.12.2001r. biblioteka rozpoczęła pracę w programie MOL 2000+. 22.11.02r. został uruchomiony komputer z katalogiem MOL 2000+ dla czytelników. W czerwcu 2003r. do biblioteki trafiły kolejne cztery komputery, dzięki czemu uczniowie mają swobodny dostęp do internetu.
W marcu 2004r. nauczyciele bibliotekarze rozpoczęli proces kodowania księgozbioru. We wrześniu wprowadzili wypożyczanie książek na podstawie kart czytelniczych. W 2005 r. dokonano aktualizacji programu MOL, w chwili obecnej jest to wersja MOL OPTIVUM 11.01.0000.
 Przewiń do góry strony