Aktualności

Nauczyciele ZSP nr 3 w Berlinie

EU flag-Erasmus+_vect_POSZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
13 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w dniach 21-27 lutego 2016 r. uczestniczyło w wyjeździe do Berlina w związku z realizowanym przez szkołę projektem w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” .

„Europejska jakość w szkoleniu zawodowym” to projekt realizowany w ramach akcji ERASMUS + 2015 w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej .Na działania objęte projektem szkoła pozyskała prawie 112 000 EUR. Projekt adresowany jest głównie do uczniów, ale obejmuje również szkolenia zawodowe nauczycieli zawodów kształcących w naszej placówce i to właśnie nauczyciele rozpoczęli realizację projektu.

Nauczyciele szkoły mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową w dwóch szkołach w Berlinie , w tym jednej największej w Europie kształcącej ok. 4500 uczniów, szkół kształcących w branży logistycznej, informatycznej i handlowej oraz uczestniczenia w obserwacji lekcji.

W ramach pobytu odbyło się także:

-spotkanie z politykami w Federalnym Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych w Poczdamie , którego celem było poznanie rozwiązań systemowych w zakresie edukacji.

-warsztaty w Centrum Informacji, Szkoleń i Spotkań oraz spotkanie z prezesem Izby Handlowo Przemysłowej , których celem było poznanie systemu kształcenia zawodowego w Niemczech w tym systemu dualnego jako wiodącej formy integracji z rynkiem pracy.

Należy zaznaczyć , że nauczyciele mieli także okazję zwiedzić największe atrakcje turystyczne Berlina oraz Poczdamu.

logo IMG_4960 IMG_4962 IMG_5009 IMG_5012 IMG_5014 IMG_5047 IMG_5053 IMG_5061 IMG_5087 IMG_5155 IMG_5161 IMG_5168 IMG_5174 IMG_5258

 Przewiń do góry strony