Aktualności

133 800 euro dla ZSP nr 3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku w już po raz piąty podejmie się realizacji projektu dotyczącego organizacji staży zawodowych dla swoich uczniów. Kolejny wygrany projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkól zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego .Projekt „Europejskie doświadczenie – lepszy start” będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ i opiewa na kwotę ponad 133800 euro co stanowi równowartość kwoty 567 000 zł. Realizacja projektu pozwoli 45 uczniom, kształcącym się w zawodach technika: hotelarstwa, obsługi turystycznej, informatyka, logistyka oraz żywienia i obsługi gastronomicznej, odbyć staże zawodowe w terminie 17.09 – 14.10.2017 w Berlinie, Londynie i Portugalii. Projekt powstaje przy współpracy z partnerami: ADC College z Londynu, Casa da Educacao z Lizbony oraz Stowarzyszeniem VFBQ z Bad Freienwalde pod Berlinem. Traktując kompleksowo proces edukacji zawodowej , wspólnie z jednym z Partnerów – Casa da Educacao z Lizbony w Portugalii, na styczeń 2017 r, szkoła zaplanowała także tygodniowe szkolenie 15 przedstawicieli kadry kształcącej młodzież w wiodących obszarach kształcenia takich jak: hotelarstwo, gastronomia i logistyka.

Środki pochodzące z projektu zapewnią pełne finansowanie wszystkich kosztów związanych z przelotem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, zwiedzaniem a także kieszonkowym, jakie uczestnicy otrzymają przed wyjazdem. Dla młodych ludzi to duża szansa, nie tylko na podszkolenie swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Szkoła od lat wychodzi naprzeciw potrzebom swoich uczniów, stara się przygotować ich kompleksowo do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Celem projektu jest praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu TIK (technologii – kompetencji informatycznych), kompetencji społecznych, interpersonalnych i językowych. Poznanie perspektyw rozwoju zawodowego oraz wzrost świadomości wybranego przez uczniów zawodu, zwiększy w przyszłości ich szanse na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wzrost kompetencji językowych, interpersonalnych i kulturowych umożliwi odbycie staży w zagranicznych przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie i rozwiązania na europejskim poziomie, pomoże uczestnikom uzyskać pożądane kompetencje zawodowe.

Realizacja projektu niewątpliwie zwiększy atrakcyjność kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Malborku, znacząco potwierdzi jego wysoką jakość.

Jako placówka edukacyjna od lat staramy się być postrzegani jako miejsce nowoczesnej i proeuropejskiej edukacji zawodowej, która odpowiada potrzebom młodego człowieka. Staramy się wskazać naszym uczniom nowe, ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego i pomóc im w przyszłości odnieść sukces na rynku pracy.

Warto przypomnieć ,że właśnie trwa realizacja projektu wygranego w roku ubiegłym na kwotę 112000 euro . W lipcu grupa 12 nauczycieli i 2 przedstawicieli organu prowadzącego wyjedzie na szkolenie do Londynu a we wrześniu 29 uczniów poleci do Lizbony , Berlina i Londynu celem realizacji staży zawodowych.

 Przewiń do góry strony