Aktualności

Europejskie szkolenia nauczycieli ZSP nr 3

EU flag-Erasmus+_vect_POSZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku
13 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku oraz 2 pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Malborskiego, od 17 do 23 lipca 2016 uczestniczyło na szkoleniu zawodowym w Londynie, realizowanym w ramach projektu „Europejska jakość w szkoleniu zawodowym” we współpracy z długoletnim partnerem placówki – ADC College z Londynu. Wyjazd w całości finansowany był ze środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach projektu Erasmus+. W ramach tego samego projektu w lutym nauczyciele ZSP Nr 3 uczestniczyli w szkoleniu zawodowym w Berlinie, przygotowywanym we współpracy z niemieckim partnerem Stowarzyszenie VFBQ z Bad Freienwalde Berlin, a 29 uczniów od 18.09 do 15.10.2016 odbędzie miesięczne staże zawodowe w Londynie, Lizbonie oraz w okolicach Berlina. Tak szeroko zaplanowane działania są możliwe dzięki pozyskaniu na realizację szkolenia zawodowego zarówno kadry, jak i uczniów prawie 112 000 EUR ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu Erasmus+ to od lat konsekwentnie realizowane przez ZSP Nr 3 w Malborku kompleksowe działania, jakie zapewniają uczniom placówki wykształcenie zawodowe na prawdziwie europejskim poziomie.

Szkoła jest świadoma, że przygotowując młodzież do tego co w przyszłości czeka ją na rynku pracy, trzeba przede wszystkim poznać oczekiwania przedsiębiorców, a także wyprzedzić ich przyszłe potrzeby. Szkolenie kadry realizowane w Londynie pozwoliło nauczycielom na zapoznanie z systemem kształcenia zawodowego w Wielkiej Brytanii, ale dało także możliwość konfrontacji z oczekiwaniami pracodawców u jakich uczniowie ZSP Nr 3 od lat odbywają staże zawodowe. Nauczyciele poznali nowe metody kształcenia zawodowego stosowane przez ich brytyjskich kolegów w podobnych placówkach. Podczas szkolenia w hotelu Holiday Inn w Londynie, na własne oczy przekonali się, jak wyglądają praktyki uczniów kształcących się w profilach hotelarskim, turystycznym i gastronomicznym. Wyjazd dostarczył wszystkim wielu wrażeń i doświadczeń, nie tylko zawodowych. W czasie wolnym nauczyciele poznali turystyczne atrakcje Londynu: odbyli podróż statkiem do Greenwich, przekroczyli południk 00, zobaczyli skarby światowej kultury w British Museum, National Galery, Natural History Museum oraz Science Museum. Spojrzeli na panoramę London Eye, zobaczyli słynnego Big Bena, przespacerowali się alejkami Hyde Parku i podglądali królową w Buckingham Palace. Poznali londyńskie smaki na Covent Garden i Camden, oraz odwiedzili słynną Oxford Street.

Udział kadry w szkoleniu pozwoli przenieść dobre wzorce kształcenia zawodowego na grunt szkoły, wykorzystać doświadczenia brytyjskich placówek i rozwinąć własne treści kształcenia, wzbogacając je o nowe doświadczenia i zwiększając atrakcyjność edukacji zawodowej w ZSP Nr 3 w Malborku.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat i dokument Europass Mobilność potwierdzające odbycie stażu i nabyte umiejętności, stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, uwiarygadniając tym samym europejskie wartości kształcenia zawodowego realizowane w ZSP Nr 3 w Malborku.

1

3 4 5

10 11 12 13 14 15 16

18 19

22 23 24 25 26

 Przewiń do góry strony