Aktualności

Miliony na rozwój szkoły

Marszałek województwa pomorskiego podpisał umowy ze starostą malborskim na realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Podpisanie umowy przez starostę Mirosława Czaplę z marszałkiem Mieczysławem Strukiem to konsekwencja przygotowań prowadzonych od ponad roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Samorząd województwa we współpracy z organami prowadzącymi szkoły zawodowe, w szczególności z powiatami, z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy prowadził unikalny w skali kraju proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu pomorskich szkół zawodowych i – co najważniejsze, by absolwenci tych szkół dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców .

W ramach przygotowań dokonano oceny dostępnej bazy dydaktycznej, oszacowano potrzeby, przygotowano lokalne koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego, podpisano porozumienia z pracodawcami, szczegółowo zaplanowano formy wsparcia uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zaplanowano także niezbędne modernizacje infrastruktury szkół zawodowych i zakup nowoczesnego doposażenia pracowni .

W powiecie malborskim na podniesienie jakości edukacji zawodowej w ramach projektu zintegrowanego przeznaczone zostanie ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 6,4 mln zł.

Pierwszy z projektów „Zostań ZAWODOWCEM” o wartości 3,3 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 2,9 mln zł. Udzielona dotacja wspierać będzie  szkoły  zawodowe  powiatu malborskiego w  tym między innymi : 16 nauczycieli przedmiotów  zawodowych  oraz  460  uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 . Udzielona dotacja ukierunkowana będzie  w  naszej szkole   na następujące  zawody w których kształci  szkoła:

-technik informatyk ,

– technik logistyk,

– technik spedytor ,

-technik żywienia i usług  gastronomicznych ,

– technik hotelarstwa,

– technik obsługi ruchu turystycznego.

Uczeń w zależności od zawodu w , którym się kształci będzie miał możliwość ukończenia szeregu szkoleń , kursów spośród których  wymienić należy m.in. miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych , konfiguracja serwerów Microsoft, podstawy robotyki, grafika  komputerowa, kurs prawa jazdy kat. B oraz wózki widłowe, carving, barista, kelner, florystyka, sushi , kuchnia molekularna itp…

Zaplanowano także udział młodzieży w specjalistycznych targach branżowych w Warszawie i Poznaniu  oraz  wizyty studyjne u pracodawców.

Drugi z projektów pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia  w szkołach  zawodowych „.Wartość  projektu  wynosi  4,1 mln zł . Dofinansowanie ze  środków unijnych wyniesie  3,5 mln zł. Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 roku do grudnia 2018 roku.

Nasza  szkoła wzbogaci  się o sprzęt do: pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni obsługi, pracowni hotelarskiej, pracowni komunikacji w języku obcym, pracowni aplikacji internetowych, pracowni turystyczno-geograficznej, pracowni spedycji, pracowni środków transportu, pracowni gospodarki materiałowej.Skip to content Przewiń do góry strony