Aktualności

„ZSP nr 3 innowacyjną szkołą zawodową na rynku pracy”

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku brał udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.  W okresie  od 30 września 2016 r. do 17 marca 2017 r. społeczność ZSP nr 3  wykonała dziewięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu , które dotyczyły bieżącej działalności szkoły oraz  zadania dodatkowe. W  ramach tych zadań   zorganizowano  m.in. spotkania uczniów z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy oraz  z przedstawicielami SKOKu Stefczyka. Uczniowie mieli okazje otrzymać informacje dotyczące wymagań płynących ze strony rynku pracy oraz zapoznać się  z wybranymi instytucjami, które funkcjonują w lokalnym otoczeniu szkoły m.in. zorganizowano wizytę w Urzędzie Skarbowym w Malborku. Uczniowie z klas ekonomicznych mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną jednostki oraz dodatkowo zostali przeszkoleni  w wypełnianiu formularzy PIT-37. Poza tym organizowane były wyjazdy dla uczniów szkoły do pracodawców na terenie kraju. Kolejne działanie  dotyczyło udziału uczniów  w konkursach, dzięki którym nabyli nowe umiejętności zawodowe i jednocześnie łączyły  wiedzę z rozrywką.

Duże znaczenie w rozwoju ucznia miało doradztwo edukacyjno- zawodowe  realizowane w szkole  na spotkaniach z doradcą zawodowym  ze  szczególnym zwróceniem uwagi  na temat kompetencji istotnych w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo poruszanymi tematami były aktywne szukanie pracy, rozwijanie swoich zainteresowań zawodowych oraz ewentualne wskazówki, jak pokierować swoją karierą po ukończeniu technikum.  Uczniowie zainspirowani tematami dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynku pracy podjęli się rozeznania, jak wygląda zapotrzebowanie na pracę w ich zawodach. Okazało się,  że w większości zawodów, w których kształci uczniów nasza szkoła, ciągle niezbędni są fachowcy na naszym lokalnym rynku. Dodatkowo, na zajęciach został przeprowadzony sondaż na temat predyspozycji pożądanych przez pracodawców. Chętni uczniowie wykonali plakaty i prace publicystyczne, które będą wykorzystane na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości.

Coroczną tradycją szkoły jest organizowanie Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjum. W tym roku  Dni Otwarte  oprócz tradycyjnej formy realizowane    są m.in. poprzez cykl spotkań zorganizowanych dla uczniów klasy informatycznej Gimnazjum w Nowym Stawie nad którą  szkoła sprawuje opiekę patronacką. Szkoła wzięła pod opiekę najzdolniejszych uczniów, aby już dziś mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania pod okiem nauczycieli  i uczniów naszej szkoły wykorzystując  realizowane przez szkołę innowacje  dotyczące programowania  oraz e-sportu i tworzenia gier komputerowych.

Dzięki dotychczasowemu  dorobkowi szkoły oraz  działaniom w ramach konkursu szkoła otrzymała tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

Szkolnymi opiekunami konkursu byli nauczyciele: Magdalena Demakowska, Beata Zych oraz Katarzyna Matejuk.

 zobacz certyfikat

 Przewiń do góry strony