Aktualności

Wyjazd na Giełdę Papierów Wartościowych

 W  dniu 29 września uczniowie z klas pierwszych i drugich kształcących się w zawodzie  technik ekonomista wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do  Warszawy  na Giełdę Papierów Wartościowych.

Celem wyjazdu było zapoznanie z działalnością Giełdy Papierów Wartościowych oraz uczestnictwo w zajęciach warsztatowych dotyczących funkcjonowania giełdy.

Wizyta na giełdzie rozpoczęła się od spotkania z wykładowcą pracownikiem giełdy , który przybliżył młodzieży historię powstania oraz architekturę nowego budynku giełdy, a także symbolikę zwierząt  – byka i niedźwiedzia , które są kojarzone z giełdą. Spotkanie miało charakter dyskusji, uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania stawiane przez wykładowcę.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć jak przebiegają notowania spółek, dowiedzieć się dlaczego notowania nie odbywają się bezpośrednio na parkiecie tylko drogą elektroniczną. Punktem kulminacyjnym pobytu na GPW były warsztaty, w czasie których uczniowie uczestniczący w projekcie, obejrzeli film dotyczący zasad inwestowania na giełdzie. Po projekcji filmu młodzież udzielała odpowiedzi na pytania typu:

 Czym jest inwestycja, czym jest hossa i bessa i co je symbolizuje, jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać inwestorem giełdowym, jakie są cechy charakterystyczne akcji

 i obligacji, czym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.  

Wyjazd stworzył możliwość  do:

–        zapoznania uczniów z rzeczywistymi warunkami panującymi na  giełdzie,

–        umożliwienia uczniom praktycznego poznania organizacji pracy,

–        zapoznania uczniów z najnowocześniejszą ofertą technologiczną danej branży oraz poznanie aktualnych trendów dominujących w poszczególnych sektorach gospodarki.

Dzięki wizycie na GPW oraz warsztatom prowadzonym przez pracownika giełdy, uczniowie zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania warszawskiej giełdy, zapoznali się z instrumentami finansowymi,  a także uświadomili sobie, że inwestowanie na giełdzie wiąże się zarówno z zyskiem, jak i ryzykiem.

Po  części edukacyjnej przyszedł czas na ucztę duchową  i wieczorem uczniowie  mieli okazję obejrzeć musical „Metro”.

Wyjazd możliwy był dzięki udziałowi szkoły  w projekcie „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020.

 Przewiń do góry strony