Aktualności

Artykuł prasowy

W miniony poniedziałek uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3   wspólnie  z rodzicami uczestniczyli  w spotkaniu poprzedzającym  wyjazd na staże uczniowskie  do Londynu,Lizbony i Rimini. Wyjazd uczniów  nastąpi w dniu 15 września i potrwa 4 tygodnie. Staże są możliwe dzięki realizacji przez szkołę projektu „Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku „. Projektem ZSP Nr 3 po raz kolejny udowadnia, że edukacja zawodowa na europejskim poziomie jest priorytetem szkoły. Na realizację projektu na lata 2018-2020 dotyczącego 4-tygodniowych staży zawodowych dla  uczniów we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii szkoła pozyskała ponad 120 162 EUR. Środki na realizację projektu na zasadach programu Erasmus+ pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 45 uczniów,  kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik logistyk oraz technik informatyk, będzie przygotowywało się do wyzwań zawodowych jakie czekają ich podczas wyjazdu na staż. Środki pochodzące z projektu pozwolą nie tylko kompleksowo przygotować uczniów pod względem językowym i kulturowym, ale zapewnią również zakwaterowanie, wyżywienie i transfery związane z wyjazdem i odbyciem staży w przedsiębiorstwach adekwatnych do jakościowych potrzeb projektu i kierunku kształcenia uczestników.

Europejskie doświadczenia, jakie niewątpliwie uczniowie zdobędą podczas stażu to duża szansa na rozwój zawodowy i ukierunkowanie swojej przyszłości, daje uczniom dużą przewagę na początku kariery zawodowej.

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na wszechstronny rozwój kompetencji, w tym tak pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, językowych i interpersonalnych. Pozwoli zdobyć nowe kompetencje zawodowe przy wykorzystaniu umiejętności kluczowych, jakie uczniowie rozwijają podczas tradycyjnej edukacji szkolnej. Realizacja staży w innym kraju to duże przeżycie emocjonalne i szansa na podpatrzenie, w jakim kierunku zmierza rynek pracy w Europie. Uczniowie potrafią doskonale wykorzystać możliwości zawodowe jakie niesie ze sobą taki wyjazd, rozwijają zawodowe pasje, zgodnie z programem kształcenia, uzupełnią swoją wiedzę zawodową i uczą się ją wykorzystywać w praktyce.

 Skip to content Przewiń do góry strony