Aktualności

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – Świętego

18 maja 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin naszego rodaka, jedynego w historii Kościoła papieża – Polaka. Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach. 16 czerwca 1999 r. podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny przed wadowickim kościołem padły pełne głębokiego wzruszenia słowa papieża: „W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”.  Pamiętamy również jak papież z rozrzewnieniem wspominał kremówki, na które wraz z kolegami chodzili po maturze. Od tej pory ciastka te przeszły do historii. Karol Wojtyła mieszkał w Wadowicach do 18. roku życia, po maturze wraz z ojcem przenieśli się do Krakowa. Pierwsze lata przyszłego papieża naznaczone były cierpieniem i utratą bliskich. Najpierw zmarła mama, Emilia Wojtyła, miesiąc przed przyjęciem przez syna Pierwszej Komunii św. Karol Wojtyła miał wówczas 9 lat. Następnie, w wieku 12 lat stracił brata Edmunda, który pracując w szpitalu w Bielsku zaraził się od chorej pacjentki szkarlatyną i zmarł. Od tego czasu najbliższą osobą był dla niego ojciec, Karol Wojtyła, z zawodu wojskowy. Wielokrotnie wspominał, że często budząc się w nocy widział klęczącego, rozmodlonego ojca. Ten obraz głęboko wyrył się w pamięci przyszłego papieża i stał się powodem rozważań  o wyborze drogi kapłańskiej. Niestety w 1941 r.  ojciec zmarł. Karol miał wówczas 21 lat. Początki dorosłego życia i duchowe dojrzewanie Karola Wojtyły przypadły na czas II wojny światowej. Po przeniesieniu się do Krakowa rozpoczął studia polonistyczne a swoje aktorskie pasje rozwijał  w Teatrze Rapsodycznym.  Jednak  w 1942 roku podjął decyzję wstąpienia do seminarium. Cztery lata później po otrzymaniu święceń kapłańskich, został wysłany do Rzymu na dwa lata studiów, po odbyciu których obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł doktora teologii na UJ w Krakowie. Niedługo po tym został wykładowcą na KUL-u. Miał świetny kontakt z młodzieżą, prowadził „duszpasterstwo turystyczne”, organizował wyprawy kajakowe oraz rowerowe. Młodzi nazywali go Wujkiem. W roku 1958 został młodym biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, 6 lat później arcybiskupem,    a po kolejnych 3 latach papież Paweł VI powołał Karola Wojtyłę na członka Kolegium Kardynalskiego.  I wreszcie nadeszła pamiętna data w dziejach Polski i całego świata – 16.10.1978 r.- Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Paweł II.  O niezwykłości tego pontyfikatu świadczą chociażby liczby oraz rekordy, które pobił papież.

 Jan Paweł II:

 • posługę na Stolicy Piotrowej sprawował 9497 dni, a zatem 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Jego pontyfikat jest najdłuższym pontyfikatem XX wieku i trzecim co do długości w dziejach historii Kościoła (po św. Piotrze i papieżu św. Piusie IX)
 • ogłosił 1338 błogosławionych, w tym 160 Polaków i dwóch papieży, Jana XXIII i Piusa IX oraz ogłosił 482 świętych, w tym 11 Polaków. Jan Paweł II jako pierwszy w dziejach papież beatyfikował małżeństwo, Marię i Luigi Beltrame Quattrocchi

Dokonując beatyfikacji i kanonizacji Jan Paweł II ukazywał nie tylko, że świętość dostępna jest dla każdego z nas, ale przede wszystkim przypominał, iż jest ona każdemu z nas zadana

 • jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich
 • jest także autorem następujących książek: „Przekroczyć próg nadziei” (książka został przetłumaczona na 40 języków i została uznana za światowy bestseller), „Dar i tajemnica”, „Wstańcie, chodźmy”, „Tryptyk rzymski” oraz „Pamięć i tożsamość”
 • jest pierwszym papieżem, który przekroczył próg synagogi – 13 kwietnia 1986 r. Jan Paweł II odwiedził rzymską Synagogę Większą
 • jest pierwszym papieżem, który przekroczył próg meczetu – W 2001 r. będąc w Damaszku Jan Paweł II nawiedził meczet
 • dążył do jedności z Kościołem prawosławnym, Kościołem ormiańskim, dokonał pojednania z protestantami i nestorianami oraz prowadził dialog z Koptami
 • zorganizował spotkanie reprezentantów wszystkich najważniejszych religii świata w Asyżu w 1986 r. i 2002 r. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele religii chrześcijańskich i niechrześcijańskich: islamu, buddyzmu, hinduizmu, szintoizmu, dżinizmu, sikhów, konfucjanizmu i tradycyjnych religii afrykańskich
 • w 1985 r. ustanowił światowe Dni Młodzieży, które co średnio dwa lata odbywają się w innym kraju na świecie (w Polsce odbyły się w 1991 r. w Częstochowie oraz w 2016 r. w Krakowie)
 • oficjalnie przebaczył swemu zamachowcy Mehmetowi Ali Agcy, po postrzale 13.05.1981 r.
 • odbył 104 zagraniczne pielgrzymki (w tym 8 do Polski) oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości i wygłosił ponad 2400 przemówień
 • każdą pielgrzymkę rozpoczynał od ucałowania ziemi. Gest ten wyrażał szacunek dla wszystkich mieszkańców ziemi, której był gościem. Większość swoich apostolskich podróży, pielgrzymek wiary, rozpoczynał od słów: „Przybywam jako Papież – Pielgrzym”.

Jan Paweł II zmarł 02.04.2005 r., został beatyfikowany 1.005.2011 r. przez papieża Benedykta XVI, a kanonizowany przez papieża Franciszka 27.04.2014 r.

 

Drogowskazy Jana Pawła II :

 „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.”

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.”

„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”

„Nie potrafi przebaczać innym, kto sam nie zaznał przebaczenia.”

„Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”

„Zawsze miałem dylemat: Co czytać? Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać.”

„Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

 

Nie sposób w jednym artykule zamieścić wszystkiego, co chciałoby się o Janie Pawle II przekazać, dlatego też odsyłam do portalu www.jp2online.pl, stworzonego z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Jest to projekt zrealizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Na portalu znajdują się dokumenty archiwalne, materiały audiowizualne oraz  teksty związane z Janem Pawłem II, w tym multimedialny biogram stanowiący integralną część portalu – zabiera internautów w pełną przygód podróż po życiu Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

                                                                                                                                    Danuta Chojnacka

 

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ


KAPŁAŃSTWO

PONTYFIKATPrzewiń do góry strony