Aktualności

„ 114 512 euro dla ZSP nr 3 „

25 czerwca Agencja Narodowa Programu Erasmus ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku po raz kolejny wygrywa konkurs  i pozyskuje 114 512 euro na realizację projektu „Doświadczenia budują sukces zawodowy – Experiences build professional success”. Zdobyte środki pozwolą szkole wspólnie z partnerami Casa da Educacao z Lizbony w Portugalii oraz Sistema Turismo z Rimini we Włoszech przygotować 4-tygodniowe staże zawodowe dla 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk, jakie zrealizowane zostaną w Lizbonie i Rimini. W ramach projektu także 5 nauczycieli kształcących w branży logistycznej wyjedzie na tygodniowe szkolenie zawodowe do Lizbony.

Pozycja lidera edukacji zawodowej w regionie zobowiązuje, dlatego ZSP nr 3 stale dąży do zapewnienia swoim uczniom kształcenia zgodnego z europejskimi standardami i nadania tym działaniom trwałego wymiaru. By współczesna szkoła nie była wylęgarnią osób, które nie mają pomysłu na swoją przyszłość, musi słuchać rynku pracodawców, obserwować stale zmieniające się technologie i kształcić z myślą   o przyszłości. Mając na uwadze potrzeby uczniów, szkoła stara się stworzyć warunki nauki, które prócz wiedzy teoretycznej, wzbogacone zostaną wiedzą praktyczną zdobywaną podczas praktyk i staży zawodowych, także podczas zagranicznych praktyk i szkoleń, dzięki którym proces kształcenia staje się nie tylko atrakcyjniejszy, ale i bliższy realnym potrzebom współczesnego rynku pracy w Polsce i w Europie.

Projekt adresowany do uczniów placówki ma na celu praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych oraz językowych. Ważnymi aspektami projektu jest dla uczestników także poznanie swoich możliwości, wzrost świadomości wybranego zawodu i realne spojrzenie na szanse znalezienia zatrudnienia na rynku pracy w kraju lub Europie.

Mając na uwadze doskonalenie warsztatu pracy placówki zaplanowano także tygodniowe staże dla 5 nauczycieli zawodu, kształcących w branży logistycznej, które odbędą w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką i dystrybucją w Lizbonie. Odpowiada to potrzebom edukacji zawodowej placówki. Szkoła dostrzega, że prócz sektora związanego z usługami turystycznymi, gastronomicznymi oraz hotelarskimi, które od lat definiowane są przez turystyczny profil Malborka, wzrasta także zainteresowanie usługami logistycznymi oferującymi duże spektrum zatrudnienia, co zwiększa zainteresowanie edukacją w zawodzie technik logistyk. Staże pozwolą nauczycielom nie tylko na zdobycie doświadczenia, ale także umożliwią poznanie praktycznych potrzeb w nauczaniu zawodu logistyka w przedsiębiorstwie, a tym samym pozwolą nam lepiej przystosować proces kształcenia zawodowego jaki oferowany jest uczniom, do potrzeb pracodawców.

Warto zauważyć , że w związku z przesunięciem realizacji projektu wygranego w roku 2019 na kwotę 87 000 euro na rok kolejny , to w roku 2021 szkoła będzie mogła wydatkować 201 512 euro ( tj.ok.850 000 zł).

ZSP nr 3 jest zawsze  otwarta na innowacje i ciekawe rozwiązania, nie boi się zmian, bo zdaje sobie sprawę, że są one nieodłącznym elementem kształcenia jakie oferuje uczniom. To nie jest pierwszy projekt w obszarze edukacji zawodowej jakim  szkoła może się  pochwalić, bo na realizowane od 9 lat projekty pozyskano już około 4 200 000 PLN. Przygotowanie i koordynacja każdego projektu to ogromna praca zespołu w 100 % zaangażowanego w to co robi , a jakość i satysfakcja uczestników są najlepszym świadectwem, że robi to dobrze. Najlepiej potwierdza to jednak prestiżowy certyfikat – Europejska Karta Jakości Mobilności, który jest  wyróżnieniem przyznanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ zaledwie kilku szkołom w Polsce. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 także znalazł się w tym prestiżowym gronie.Przewiń do góry strony