Aktualności

ZSP nr 3 „Szkoła wolna od dopalaczy”

W roku szkolnym 2019/20 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  przystąpił do ogólnopolskiego konkursu – projektu pn. „Szkoła wolna od dopalaczy”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 W wyniku realizacji zadań określonych przez organizatora konkursu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uzyskał tytuł: „Szkoła wolna od dopalaczy”.

W okresie od września 2019 r. do lutego 2020 r. przeprowadzono w szkole  szereg działań przewidzianych regulaminem konkursu.  Głównym ich celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z tzw. dopalaczami, a także promowanie wśród młodzieży właściwych postaw wobec tych niebezpiecznych substancji. W trakcie realizacji projektu młodzież miała okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również rozwinąć umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożeń. Warto podkreślić, że tak ważny temat, jakim jest problem szkodliwości narkotyków , dopalaczy , dzięki realizacji zadań konkursowych trafił do całej społeczności szkolnejdziałania skierowane były również do nauczycieli i rodziców. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  od lat stawia na profilaktykę – to ważne, aby uczniowie byli świadomi zagrożeń dotyczących substancji psychoaktywnych – jednak udział w projekcie spowodował jeszcze większą intensywność i różnorodność działań podjętych
w tym obszarze.

Pomyślny wynik konkursu to rezultat wysiłków podjętych przez specjalistów szkolnych, nauczycieli, zaangażowania uczniów, a także współpracy ze wspomagającymi szkołę malborskimi instytucjami: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Komendą Powiatową Policji.

Zdobyty tytuł nie tylko cieszy, ale również zobowiązuje. W trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów działania profilaktyczne związane z tematyką szkodliwości substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, będą w szkole w różnych formach kontynuowane.Skip to content Przewiń do góry strony