Aktualności

ZSP nr 3 „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku zdobył certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

            Szkoła w okresie od 31 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. brała udział w konkursie, którego celem jest rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów oraz trening twórczego myślenia jako element zwiększenia ich potencjału. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 4 spośród 8 zadań. Jury Konkursowe oceniało punktowo każde zadanie w skali od „1” do „10”.

            W czasie trwania konkursu zrealizowano niżej wymienione działania:

– Przeprowadzono loterię fantową z udziałem rzeczy z recyklingu, rękodzieł, zabawek zalegających w domu. Cel loterii – charytatywny, dla osoby potrzebującej lub na rzecz szkoły;

– „Uczeń częścią społeczności szkolnej” kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych (w formie pomocy uczniowskiej/koleżeńskiej, zbiórek charytatywnych, wolontariatu;

– Racjonalne gospodarowanie w życiu codziennym. Zdobywanie, zarządzanie i oszczędzanie, np. w formie zbiórki makulatury, nakrętek… Organizacja pracy dla osiągnięcia zysku i przedsiębiorczego wykorzystania;

– Planowanie dalszej edukacji – zajęcia  z doradcą zawodowym;

– Wspólne przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości;

– Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując uczniów i ich rodziny do udziału w akcji;

– Udział w kursie e-lerningowym „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń”.

Konkurs „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” to przedsięwzięcie, którego realizacja wybranych przez szkołę punktów przebiegała w sposób sprawny i zaplanowany wcześniej w planie pracy szkoły. Każde zadanie rozwijało wśród uczniów przedsiębiorczość, pokazało ich wrażliwość oraz troskę o otaczające nas środowisko naturalne. Połączenie innowacyjności z przedsiębiorczością, którą młodzi ludzie wykazali się przy realizacji zadań, to niewątpliwie czynnik, który będzie gwarancją ich sukcesu w przyszłym życiu zawodowym.

Koordynatorem konkursu z ramienia szkoły była Pani Ewa Sajkowska, ale nie odbyłby się on gdyby nie zaangażowanie całej zbiorowości szkolnej oraz administracji i obsługi. Duże podziękowania kierujemy także do współpracujących od lat ze szkołą instytucji – Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku i Miłoradzu.Skip to content Przewiń do góry strony