Aktualności

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego

Proszę unikać zgromadzeń przed szkołą.

W częściach wspólnych szkoły tj. szatnia, korytarze, biblioteka, gabinety wicedyrektorów/kierownika szkolenia praktycznego/psychologa i pedagoga, sekretariat, księgowość, toalety obowiązują maseczki lub przyłbice.

Jednocześnie proszę zapoznać się z Procedurami funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w czasie epidemii od 1 września 2020 r. przekazanymi w Librusie każdemu uczniowi i rodzicowi.

Proszę także o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego umieszczonym na stronie szkoły.

Uczniowie klas I kody dostępu otrzymają 01.09.2020 r. od wychowawcy, rodzice uczniów klas I na zebraniach w dniu 10.09.2020 r.

 Przewiń do góry strony