Aktualności

Szóstka „zawodowców” z ZSP 3 w gronie najlepszych w województwie

Pierwszy wtorek listopada wbrew nadciągającej wielkimi krokami jesiennej melancholii i słocie przyniósł wspaniałe wieści uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku. Wszystko to za sprawą informacji dotyczącej wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2020/2021 opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zgodnie z tą informacją – po ocenie merytorycznej wniosków Departament Edukacji i Sportu opublikował ranking proponowanych stypendiów, w którym znalazło się aż sześcioro uczniów naszej szkoły:

Karolina Juchta – klasa 3Lb – technik logistyk

Rafał Marczuk – klasa 4Ai – technik ekonomista

Jakub Szymański – klasa 3La – technik logistyk

Oliwia Szyszkowska – klasa 3HT – technik obsługi turystycznej

Nikola Wiktor – klasa 2GH – technik hotelarstwa

Wiktoria Zawadzka – klasa 4Ai – technik ekonomista

Komisja Stypendialna doceniła nie tylko wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych kandydatów do stypendium ( średnia ocen co najmniej 5,2), ale także ich osiągnięcia w turniejach, olimpiadach i konkursach zawodowych oraz dodatkową formę aktywności zawodowej w postaci zrealizowanej praktyki lub stażu zawodowego w ramach projektu pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Jak pokazuje przykład Stypendystów, warto myśleć o swoim rozwoju i nabywaniu doświadczenia od najwcześniejszych momentów edukacji zawodowej w obranym kierunku. Wyróżnienie w postaci uplasowania się w rankingu 403 najlepszych uczniów województwa pomorskiego spośród ponad tysiąca kandydatów do tego tytułu, a także przyznane stypendium finansowe otwierające szerokie możliwości do dalszego rozwoju są z pewnością powodem do dumy dla naszych uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz całej społeczności szkolnej ZSP 3 J  Serdeczne gratulacje!

 Przewiń do góry strony