Aktualności

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH ANGOJĘZYCZNYCH DLA KL. 3 i 4

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 3 i 4 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej
  w roku szk. 2020/2021 otrzymali co najmniej ocenę dobrą z języka angielskiego. Warunek ten zostanie sprawdzony przez nauczycieli języka angielskiego podczas przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
 2. Celem konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, ich kultury, historii, geografii oraz bieżących wydarzeń w tych państwach.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej na portalu Testportal – test rozpocznie się o godz. 13:20 w dn. 24 lutego 2021 (środa). Czas na wykonanie testu – 30 minut. Uczestnicy konkursu otrzymają w tym dniu link do testu poprzez dziennik Librus na ok. 10 min. przed zaplanowanym terminem konkursu oraz będą zwolnieni w tym czasie z maksymalnie 30 min. lekcji, jeżeli konkurs będzie trwał w trakcie ich zajęć. Jeżeli organizatorzy stwierdzą niesamodzielną pracę uczestnika konkursu, zostanie on zdyskwalifikowany.
 4. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 19 lutego podczas lekcji zdalnych lub poprzez dziennik lekcyjny Librus.
 5. Każdy uczestnik konkursu, który uzyska wynik co najmniej 60%, otrzyma ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego za pracę dodatkową, a za minimum 80% wynik – ocenę celującą.
 6. Za trzy pierwsze miejsca dla osób z najwyższymi wynikami przewidziano nagrody:
  – 1. miejsce: bon do Empiku o wartości 50 zł i nagroda książkowa
  – 2. miejsce: bon do Empiku o wartości 30 zł i nagroda książkowa
  – 3. miejsce: bon do Empiku o wartości 20 zł i nagroda książkowa
 7. Nazwiska laureatów zostaną podane w ogłoszeniach w dzienniku Librus w ciągu 10 dni roboczych od dnia konkursu. W przypadku wyników o tej samej wartości, uniemożliwiających wytypowanie laureatów, organizatorzy przewidują dogrywkę w formie i terminie podanym później uczestnikom poprzez dziennik Librus.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!
Nauczyciele języka angielskiego ZSP 3

 Przewiń do góry strony