Aktualności

Prezentacja online Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Każdy uczeń klasy maturalnej zastanawia się zapewne, jaki zawód wybrać
w niedalekiej przyszłości i jaką decyzję powinien podjąć co do dalszej edukacji. Aby pomóc naszym uczniom w tej ważnej kwestii, 26.02.2021 kl. 4ai razem z wychowawcą uczestniczyła w zajęciach online dot. oferty edukacyjnej Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Pan Robert Turlej, przedstawiciel uczelni, zaprezentował możliwości rozwoju dla studentów, skupiając się przede wszystkim na kierunkach zw. z ekonomią, administracją oraz informatyką.  Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sposobem rekrutacji na studia, organizacją systemu kształcenia na uczelni, ofertą zajęć dodatkowych, kół zainteresowań
a także zasadami uzyskania stypendium. Każdy uczeń otrzymał również link do testu predyspozycji zawodowych opracowanego przez PWSZ, którego celem jest udzielenie wskazówek co do świadomego wyboru kierunku studiów, dopasowanego do talentów 
i zainteresowań kandydata na studia.

Na koniec spotkania mieliśmy możliwość zadania pytań o szczegóły związane z organizacją studiów. Dotyczyły one m.in. dostępu  do licencji na oprogramowanie dla studentów, systemu kształcenia online oraz porównania oferty PWSZ z innymi uczelniami.

Opr. Małgorzata Gumprecht

 Przewiń do góry strony