Aktualności

Udział uczniów w projekcie „Kultura bezpieczeństwa”

23 marca Uczniowie klasy 2AR i 2ARp kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości wzięli udział w zajęciach online prowadzonych przez Panią Katarzynę Dubicką – Szlija – specjalistę z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zajęcia dotyczyły projektu „Kultura bezpieczeństwa” . Uczniowie dowiedzieli się o tym w jaki sposób funkcjonuje Państwowa Inspekcja Pracy, z jakimi zagadnieniami i problemami można zwrócić się do inspektorów PIP. Przedstawiono im zagadnienia dotyczące różnic między zatrudnieniem na umowę o pracę a umowami cywilnoprawnymi oraz omówiono najczęstsze problemy jakie mogą napotykać pracownicy w nawiązywaniu stosunku pracy z pracodawcami.

Małgorzata Konarska-Giermak

 Przewiń do góry strony