Aktualności

Udział uczniów w projekcie „Kultura bezpieczeństwa”

W dniach od 26.03 – 20.04.2021 uczniowie klasy 2 iP,1G,2 iPs, 2 Kp,2 K i 4G kształcący się

w zawodzie technik: programista, informatyk,żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w zajęciach online prowadzonych przez Panią Katarzynę Dubicką – Szlija- specjalistę z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zajęcia dotyczyły projektu „Kultura bezpieczeństwa” . Uczniowie dowiedzieli się o tym w jaki sposób funkcjonuje Państwowa Inspekcja Pracy, z jakimi zagadnieniami i problemami można zwrócić się do inspektorów PIP. Przedstawiono im zagadnienia dotyczące różnic między zatrudnieniem na umowę

 o pracę a umowy cywilnoprawne oraz omówiono najczęstsze problemy jakie mogą napotykać pracownicy w nawiązywaniu stosunku pracy z pracodawcami.

Ewelina Kępińska-Lipińska

 Przewiń do góry strony