Aktualności

Wojewódzkie wyróżnienia dla uczniów ZSP nr 3

Razem do zawodu” to projekt kierowany do uczniów szkół zawodowych wszystkich typów . Realizowany jest  przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych. 

W ramach projektu zaplanowano szereg działań m.in. skierowanych do uczniów o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

 Uczniowie ZSP nr 3 w Malborku już po raz czwartej uczestniczyli w IV edycji konkursu.

  Konkurs ma charakter regionalny, tj. swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa pomorskiego i jest adresowany do uczniów pomorskich szkół zawodowych (technikum, branżowa szkoła I stopnia).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac wykonanych metodą projektu edukacyjnego przez zespoły projektowe złożone od 3 do 5 uczniów.

Mimo wyjątkowej sytuacji, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. Na uwagę zasługuje merytoryka, zaangażowanie oraz kreatywność i innowacyjność uczniów.

 W branży Transport, logistyka i motoryzacja i Przemysł morski naszą szkołę reprezentował zespół w składzie:

– Wiktoria Kraszewska

– Błażej Nydza

– Mariusz Waleryś.

Uczniowie przedstawili projekt „Zaopatrzenie punktów sprzedaży detalicznej – pełny sukces czy potrzeba zmian”. Celem, który postawili sobie do realizacji było pokazanie jak punkty sprzedaży detalicznej w Malborku reagują na zmiany zaopatrzenia zgłaszane ze strony klientów oraz czy jest potrzeba budowy centrum dystrybucyjnego w okolicy naszego miasta.

 Uczniowie opracowali ankietę skierowaną zarówno dla klientów, jak i właścicieli wybranych punktów sprzedaży detalicznej. Cały projekt opierał się na stworzonej przez uczniów zasadzie „4D”, której założeniami są:

1. Dostarczyć towar do punktu sprzedaży detalicznej;

2. Dostarczyć towar na półkę sklepową;

3. Dostarczyć towar do klienta;

4. Dostarczyć satysfakcję klientowi i firmie.

Opiekunem zespołu była Pani Ewa Sajkowska nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i logistycznych.

W branży ICT szkoła zgłosiła  cztery projekty, ale do finałowego etapu konkursu zakwalifikowały się trzy .

Projekt 1. Currus Reguntur.

Samochód zdalnie sterowany .Pojazdem można sterować joystickiem lub użyć trybu samodzielnej jazdy, który polega na samoistnym omijaniu przeszkód w drodze do celu. Zbudowanie i zaprogramowanie tego projektu zajęło uczniom około 2 tygodnie, lecz projekt dalej jest udoskonalany.

 Autorami projektu są: Dawid Zamorski, Matylda Głodowska oraz Paweł Kujawski.

Projekt 2. Klawiatura mechaniczna

Klawiatura zbudowana samodzielnie przy użyciu części zakupionych na chińskiej platformie AliExpress. Idealna dla graczy komputerowych posiadająca  podświetlanie. Dzięki temu projektowi uczniowie poszerzyli swoje umiejętności z zakresu elektroniki i projektowania płytek drukowanych. Pracę uczniowie oceniają bardzo dobrze i zamierzają dalej ją rozwijać.

Autorami projektu są: Alan Kalkowski, Julia Tałaj i Marcin Wang.

Projekt 3. Czujniki ultradźwiękowe wspomagające codzienne życie osób niewidomych.

 Zadaniem projektu było zastąpienie białych lasek dla niewidomych- czujnikami wykrywającymi przeszkody, a następnie informującymi o odległości od przeszkody za pomocą wibracji lub sygnałem dźwiękowym. W miarę zmniejszania się odległości, zwiększała się częstotliwość dźwięku – ostrzegając o możliwej kolizji. Czujniki sterowane są przez platformę Arduino Nano.

Autorami projektu są: Kacper Korkosz, Wojciech Barański, Marcin Kuryga, Tomasz Kozubski i Damian Raczyński.

Opiekunem projektów był Pan Tomasz Kardasz nauczyciel przedmiotów informatycznychSkip to content Przewiń do góry strony