Aktualności

Wizyta studyjna uczniów ZSP nr 3

Dnia 29.09.2021r. uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczyli  w wyjeździe do Portu Morskiego w Gdyni w ramach wizyty studyjnej realizowanej dzięki udziałowi szkoły w  projekcie  „Zostań ZAWODOWCEM” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3, Edukacja zawodowa Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

     W czasie 2-godzinnejwycieczki objazdowej po porcie uczniowie mieli okazję zwiedzić Port Wschodni oraz Port Zachodni  z przewodnikiem p. Janem Lewko – Kierownikiem  Projektu z Działu Handlowego  Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

    W Porcie Wschodnim  poznano Nabrzeże Pilotowe – wewnętrzne wejście do portu, Kapitanat Portu, Dworzec Morski ( aktualnie mieści się tam Muzeum Emigracji ) oraz Nabrzeże Francuskie – miejsce cumowania statków pasażerskich w okresie sezonu letniego( cruise vessels ).

    Uczniowie mieli okazję zobaczyć zakończoną budowę nowego Publicznego Terminalu Promowego na 99 urodziny Portu Gdynia. To największa inwestycja realizowana w tym miejscu od prawie 50 lat. Nowy budynek do obsługi pasażerów, nowoczesne i długie nabrzeże, parkingi, rampy załadowcze czy plac manewrowy mają przyczynić się do wzrostu atrakcyjności tego ważnego obiektu infrastruktury transportowej. Dzięki inwestycji do portu w Gdyni wygodnie wpłyną i będą w stanie manewrować najdłuższe, liczące 240 m  promy, poprawią się zdolności przeładunkowe, ale także komfort użytkowania przez pasażerów, skróci się także czas związany z zawinięciem statku do portu.

     Następnym punktem zwiedzania był  HES Gdynia Bulk Terminal (jeden z terminali portowych, obsługujący klasyczne ładunki masowe typu węgiel, koks ( akurat trwał jego załadunek na statek Idomeneas ), śruta sojowa, pszenica, kruszywo  itp. oraz zlokalizowane na tym obszarze mniejsze terminale:  BBM ( Bałtycka Baza Masowa ) – nawozy sztuczne w eksporcie; Alpetrol – terminal dedykowany do importu gazu LPG.

    Wycieczka dała również możliwość poznania Portu Zachodniego, a w nim zobaczyć Terminal BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy, zajmujący się głównie obsługą statków kontenerowych, jak też elementów lądowych farm wiatrowych oraz Centrum Logistyczne na zapleczu BCT – lokalizacja 3 magazynów wysokiego składowania, depotu kontenerowego, placów składowych pod elementy farm wiatrowych oraz dla kontenerów.

   Pod okiem przewodnika  młodzież miała okazję zobaczyć z lotu ptaka całą panoramę portu z wysokiego budynku BCT, zapoznać się z historią portu, infrastrukturą, bazą i zapleczem.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się również z pracą różnych  maszyn i urządzeń w porcie i  zasadami  współpracy z firmami.

    Możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej była wyjątkową okazją do poszerzenia wiedzy ma temat transportu morskiego i logistyki w praktyce, ogromną motywacją do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, a także pokazaniem młodzieży jakie mają możliwości pracy w branży logistycznej.

    Wycieczka byłą wspaniałą lekcją praktyczną jak i z pewnością pamiętną chwilą dla uczniów. Była okazją do  zapoznania  się z  systemami  logistycznymi i spedycyjnymi panującymi  w transporcie morsko-lądowym.Skip to content Przewiń do góry strony