O projekcie

Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020

Rekrutacja do projektu

Aby wziąść udział w projekcie, uczniowie musieli przejść kilkuetapową rekrutację. Przystąpić do niej mógł każdy, wśród ocen końcowych z poprzedniego roku nie miał ocen niedostatecznych, a z języka obcego posiadał ocenę co najmniej dostateczną. Pierwszym etapem rekrutacji było wyłonienie z grona tych uczniów, którzy posiadają najwiecej punktów, przeliczanych z ocen z przedmiotów zawodowych oraz jezyków obcych. Kolejnym etapem był test z języka angielskiego lub niemieckiego, wykonanie prezentacji opowiadającej o naszej szkole oraz "ścianki multimedialnej" której celem miała być reklama szkoły. Ocena tych prac była wliczana do puli punktowej ucznia. Ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 29 uczniów.

Przygotowanie do wyjazdu

Przed wyjazdem na staż odbyły się zajęcia przygotowania pedagogicznego, jezykowo-kulturowego i oraz kultrowo-zawodowego dla zakwalifikowanych uczniów. Miały one na celu poprawę naszego języka obcego, zapoznanie się z kulturą obcego dla nas kraju, oraz psychiczne przygotowanie na rozłąkę z bliskimi. Ponadto, każdy z uczestników wypełnił ankiety dotyczące stanu zdrowia, kwestionariusze osobowe, oraz napisał CV w języku obcym. Dzięki tym informacjom, nasz zagraniczny partner mógł przygotować dla uczestników stażu praktyki odpowiadające jego umiejętnościom oraz mozliwościom.

Partnerstwo zagraniczne

Projekt "Europejska jakość w szkoleniu zawodowym" powstał dzięki współpracy naszej szkoły z następującymi partnerami:

Praktyka zawodowa

Uczniowie przebywali na praktykach zawodowych w dniach 18.09.2016-15.10.2016. Praktyka jest w 100% darmowa. Uczniom zostały sfinansowanie poniższe elementy: Uczniom towarzyszyli nauczyciele-opiekunowie: Uczniowie mogli także liczyć na pomoc i wsparcie koordynatorów projektu: Ogromnym wsparciem dla uczestników praktyk były także rodziny goszczące oraz pracownicy internatu którzy zawsze czekali na uczniów z uśmiechem i gorącym posiłkiem, oraz szefowie i współpracownicy, którzy motywowali uczniów do pracy.

Po praktykach

Uczniowie wrócili z praktyk bardzo zadowoleni. Udział w nich pozwolił na rozwinięcie praktycznych umiejętności oraz podniesienie poziomu swojego języka obcego. Zrealizowano równiez następujące cele: Europejska jakośc w szkoleniu zawodowym
Podsumowanie projektu

body>