Działania zrealizowane w ramach projektu systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
POWERVET - 2018-1-PL01-KA102-048283 Przyszli Eurofachowcy uczą się w Malborku - Future European professionals learn in Malbork przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku
Obejrzyj podsumowanie praktyk zawodowych na które wyjechali nasi uczniowie.