Wymagania edukacyjne 2021/22

Obowiązki uczniów pełnoletnich i rodziców uczniów niepełnoletnich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w zakresie uczestniczenia w lekcjach on-line i prowadzonych za pomocą internetowych platform edukacyjnych.

1.Postanowienia ogólne

Niniejsze zasady określają obowiązki uczniów pełnoletnich i rodziców uczniów niepełnoletnich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w zakresie  uczestniczenia w lekcjach on-line i prowadzonych za pomocą internetowych platform edukacyjnych. Obowiązki wynikają z wprowadzonych w szkole zabezpieczeń w celu ochrony  wizerunku i danych osobowych biorących w nich udział uczniów i nauczycieli. Każda osoba, która bierze udział w lekcji on-line oraz użytkująca platformy edukacyjne, oświadcza tym samym, że akceptuje wprowadzone zasady.

2. Zakaz rozpowszechniania wizerunku  i danych osobowych nauczyciela i ucznia utrwalonych podczas lekcji on-line lub prowadzonych na platformach edukacyjnych.

W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platform edukacyjnych, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz rozpowszechniania nagranych w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonych lekcji oraz wizerunku biorących w nich udział nauczycieli oraz uczniów. Zakaz dotyczy zarówno rozpowszechniania  z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja on-line, jak i za pomocą innych narzędzi. Zakaz dotyczy również rozpowszechniania nagranych lub sfotografowanych w inny sposób konwersacji grup.

3. Odpowiedzialność za naruszenie zasad.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczniów zakazu rozpowszechniania wizerunku nauczyciela lub ucznia, nauczyciel uniemożliwia im udział w lekcji on-line i na platformach edukacyjnych. Rodzic lub uczeń pełnoletni jest zobowiązany do zaprzestania rozpowszechniania wizerunku nauczyciela lub ucznia. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zasad Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku zawiadamia właściwe w sprawie organy ścigania. Rodzic ucznia (także pełnoletniego), który naruszył zakaz rozpowszechniania wizerunku nauczyciela lub ucznia zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

4. Obowiązuje odpowiedzialność rodziców za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

5. Obowiązuje odpowiedzialność uczniów pełnoletnich za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych przez nich popełnionych, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

Zasady wchodzą w życie z dniem 03.09.2020 r.

Poniżej zamieszczamy do pobrania wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku. Wymagania edukacyjne na rok 2020/21 – nazwisko każdego nauczyciela (fonty pogrubione) umieszczone zostały w spakowanym pliku w formacie ZIP. Wybierz nazwisko.

Imię i Nazwisko
Nauczany przedmiot
 
mgr Jan Stawicki marketing dyrektor
mgr Agnieszka Jeromin język angielski v-ce dyrektor
mgr Beata Bisewska matematyka v-ce dyrektor
mgr Katarzyna Adamkowska język polski  
mgr Ewa Andruszko wdżr pedagog
mgr Henryk Andruszko przedmioty informatyczne  
mgr Karolina Balcer Marel język angielski  
mgr Dorota Baran przedmioty ekonomiczne i logistyczne  
mgr Nina Bobko  język angielski  
mgr Anna Bartczak  biologia, geografia  
mgr Anna Bulik historia, wos, historia i społeczeństwo  
mgr Paulina Boczek  matematyka i przedmioty informatyczne  
mgr Danuta Chojnacka religia  
mgr Magdalena Demakowska przedmioty zawodowe  
mgr Ewa Dera chemia, przedmioty zawodowe  
mgr Piotr Donajski przedmioty informatyczne  
mgr Aleksandra Drzewiecka przedmioty zawodowe  
mgr Jarosław Galicki fizyka, przedmioty informatyczne  
mgr inż. Grzegorz Gendźwiłł przedmioty informatyczne  
mgr Marlena Glosa  matematyka  
mgr Jadwiga Gmyrek język angielski  
mgr Łukasz Godlewski wychowanie fizyczne  
mgr Marek Grenda wychowanie fizyczne  
mgr Bogumiła Grębska język hiszpański  
mgr Małgorzata Gumprecht język angielski  
mgr Joanna Jenczelewska język polski  
mgr inż. Ewelina Kępińska-Lipińska przedmioty gastronomiczne  
mgr Tomasz Kardasz przedmioty informatyczne  
mgr Małgorzata Konarska-Giermak przedmioty zawodowe  
mgr Piotr Konopka edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Iwona Krauze historia i wos  
mgr Mikołaj Konowrocki przedmioty informatyczne  
mgr Katarzyna Kruszewska język polski, historia  
mgr Lidia Krzyżosiak etyka  
mgr Karolina Leśniak język angielski  
mgr Katarzyna Matejuk przedmioty zawodowe kierownik szkolenia praktycznego
mgr Damian Mikucki przedmioty informatyczne  
mgr Magdalena Molenda wdżr, podstawy psychologii psycholog  
mgr Anna Naklicka język włoski  
mgr inż. Aleksandra Nowicka przedmioty turystyczno-hotelarskie  
mgr Marcin Ołdziejewski wychowanie fizyczne  
mgr Małgorzata Pilipiec   bibliotekarz
mgr Ilona Rażewska biologia, geografia  
ks. mgr Piotr Sowiński religia  
mgr Agnieszka Runewicz-Burczyk   bibliotekarz
mgr. Paulina Siemieniuk wychowanie fizyczne  
mgr Ewa Sajkowska przedmioty zawodowe  
Iwona Statkiewicz matematyka  
mgr Izabela Sobiech język angielski  
mgr Agnieszka Sosnowska przedmioty zawodowe  
mgr Maryla Stawicka chemia  
dr inż. Joanna Szymańska-Cybulska przedmioty turystyczno-hotelarskie  
mgr Izabela Trofimowicz – Paziak język polski, wiedza o kulturze  
mgr Marcin Wiśniewski przedmioty informatyczne  
mgr Aleksandra Woron wychowanie fizyczne  
mgr Magdalena Wykrętowicz język niemiecki  
mgr Marzena Zalewska matematyka, przedmioty informatyczne  
mgr Krystyna Zawadzka język angielski  
mgr Wiesława Zawisza język niemiecki  
mgr Beata Zbień-Głąb przedmioty zawodowe  
mgr Anna Znaniecka język angielski  
mgr Beata Zych przedmioty zawodowe  

 Przewiń do góry strony