Kadra 2018/19

 

 

Imię i Nazwisko
Nauczany przedmiot
Funkcja
mgr Jan Stawicki marketing dyrektor
mgr Agnieszka Jeromin język angielski v-ce dyrektor
mgr Beata Bisewska matematyka v-ce dyrektor
mgr Katarzyna Adamkowska język polski
mgr Ewa Andruszko wdżr pedagog
mgr Henryk Andruszko przedmioty informatyczne
mgr Dorota Baran przedmioty ekonomiczne
mgr Anna Bartczak biologia, geografia
mgr Anna Bulik historia, wos, historia i społeczeństwo
mgr Nina Bobko język angielski
mgr Paulina Boczek matematyka i przedmioty informatyczne
mgr Magdalena Demakowska przedmioty zawodowe
mgr Ewa Dera przedmioty informatyczne
mgr Piotr Donajski przedmioty informatyczne
mgr Iwona Filipowicz język polski
mgr Jarosław Galicki fizyka, przedmioty informatyczne
mgr inż. Grzegorz Gendźwiłł przedmioty informatyczne
mgr Łukasz Godlewski wychowanie fizyczne
mgr Marek Grenda wychowanie fizyczne
mgr Bogumiła Grębska język hiszpański
mgr Małgorzata Gumprecht język angielski
mgr Krzysztof Hamryszczak przedmioty informatyczne
mgr Jadwiga Gmyrek język angielski
mgr Anna Jaszkowska historia
mgr Joanna Jenczelewska język polski
mgr Robert Jędrzejczak wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Kardasz przedmioty informatyczne
mgr Szymon Kąkol wychowanie fizyczne
ks. mgr Radosław Klein religia
mgr Joanna Kapica przedmioty prawne
mgr Małgorzata Konkol-Cioch geografia
mgr Mikołaj Konowrocki przedmioty informatyczne
mgr Piotr Konopka edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Krauze historia i wos
mgr Katarzyna Kruszewska język polski
mgr Lidia Krzyżosiak etyka
mgr Karolina Leśniak język angielski
mgr Aleksandra Drzewiecka przedmioty zawodowe
mgr Katarzyna Makurat matematyka
mgr Katarzyna Matejuk przedmioty zawodowe  kierownik szkolenia praktycznego
mgr Damian Mikucki przedmioty informatyczne
mgr Magdalena Molenda wdżr, podstawy psychologii psycholog
mgr Anna Naklicka język włoski
mgr inż. Aleksandra Nowicka przedmioty turystyczno-hotelarskie
mgr Piotr Olbryś religia
mgr Marcin Ołdziejewski wychowanie fizyczne
mgr Ewa Paczkowska przedmioty zawodowe
mgr inż. Marek Pawłowski przedmioty informatyczne
mgr Iwona Piechowska zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Pilipiec bibliotekarz
mgr Ilona Rażewska biologia, geografia
mgr Danuta Chojnacka religia
mgr Agnieszka Runewicz-Burczyk bibliotekarz
mgr Małgorzata Sadowska wychowanie fizyczne
mgr Ewa Sajkowska przedmioty zawodowe
mgr Izabela Sobiech język angielski
ks. mgr Piotr Sowiński religia
mgr Agnieszka Sosnowska przedmioty zawodowe
mgr Iwona Statkiewicz matematyka
mgr Maryla Stawicka chemia
dr inż. Joanna Szymańska-Cybulska przedmioty turystyczno-hotelarskie
mgr Elżbieta Ślązak historia, historia i społeczeństwo
mgr Izabela Trofimowicz – Paziak język polski, wiedza o kulturze
mgr Jerzy Wojciechowski przedmioty zawodowe
mgr Ewelina Kępińska-Lipińska przedmioty gastronomiczne
mgr Aleksandra Woron wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Wykrętowicz język niemiecki
mgr Marzena Zalewska matematyka
mgr Krystyna Zawadzka język angielski
mgr Wiesława Zawisza język niemiecki
mgr Beata Zbień-Głąb przedmioty zawodowe
mgr Anna Znaniecka język angielski
mgr Beata Zych przedmioty zawodowe
Pracownicy administracji
mgr Joanna Antoniuk Sekretarz szkoły
mgr Ewa Safianowska Główny księgowy
inż. Zdzisław Siemieniuk Kierownik gospodarczy
mgr Monika Siemaszkiewicz Samodzielny referent do spraw finansowych
Pracownicy obsługi
Zofia Biernat
Dorota Kaja
Irena Kania
Stefania Korfel
Dariusz Mitkowski
Maria Szymańska
Joanna Wielechowska
Krystyna Zielińska
 Przewiń do góry strony