Dokumenty wewnątrzszkolne

R O K    S Z K O L N Y  2019/2020


SZKOLNE PLANY  NAUCZANIA

obowiązujące w

ZESPOLE   SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH   nr  3
W  MALBORKU
Aleja Wojska Polskiego 502


TECHNIKUM 4 LETNIETECHNIKUM 5 LETNIEBRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIAR O K    S Z K O L N Y  2018/2019

SZKOLNE PLANY  NAUCZANIA

obowiązujące w

ZESPOLE   SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH   nr  3
W  MALBORKU
Aleja Wojska Polskiego 502

plany nauczania podstawa prawna

T E C H N I K U M

B R A N Ż O W A   S Z K O Ł A   I    S T O P N I A

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.204 z póź.zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (D.U. z 2012 poz.184 z póź.zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia z 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.703

Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( Dz. U , poz.860 )

Malbork, dnia 04.04.2018 r.


Poniżej zamieszczamy ważne dokumenty wewnątrzszkolneZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


 Przewiń do góry strony