Dokumenty wewnątrzszkolne

Stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego

R O K    S Z K O L N Y  2019/2020


 

SZKOLNE PLANY  NAUCZANIA

obowiązujące w

ZESPOLE   SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH   nr  3
W  MALBORKU
Aleja Wojska Polskiego 502


TECHNIKUM 4 LETNIE


KLASY I


KLASY II, III, IV


TECHNIKUM 5 LETNIEBRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIASZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.204 z póź.zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (D.U. z 2012 poz.184 z póź.zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia z 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.703

Rozporządzenie MEN z dnia 03 kwietnia 2019 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. Ust. poz. 639)

 Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 (Dz .Ust. poz.991)

 Podstawa programowa kształcenia w zawodach –  Dz. U. z 2017 r., poz. 860

 Podstawa programowa kształcenia w zawodach –  Dz. U. z 2012 r., poz. 184

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego –  Dz. U. z 2012 r., poz. 977

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Dz. U. z 2018r., poz. 467


Poniżej zamieszczamy ważne dokumenty wewnątrzszkolneZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCHPrzewiń do góry strony