Dokumenty wewnątrzszkolne

R O K    S Z K O L N Y  2021/22


 SZKOLNE PLANY  NAUCZANIA

obowiązujące w

ZESPOLE   SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH   nr  3
W  MALBORKU
Aleja Wojska Polskiego 502


TECHNIKUM 4 LETNIE


KLASY III
 KLASY IV

TECHNIKUM 5 LETNIE


 KLASY I
 KLASY II
 KLASY III

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia z 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. poz.204 z póź.zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia z 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.703 )

Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ( Dz. U , poz.860 )

Rozporządzenie MEN z dnia z 03 kwietnia 2019 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019r. poz.639)

Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa  branżowego (Dz. Ust. poz. 991)


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2021/2022


 

Poniżej zamieszczamy ważne dokumenty wewnątrzszkolneZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 Przewiń do góry strony