Projekt Londyn

Staż realizowany jest w ramach projektu ESF01-2013 – 1 – PL1 – LEO01 – 37042 –
„Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością”,
jaki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku realizuje w ramach projektu systemowego: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci.


  Co na starcie?

W projekcie wzięło udział 30 uczniów klas III kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik obsługi gastronomicznej, wyłonionych drogą rekrutacji spośród uczniów tych klas.
 • W projekcie mógł wziąć udział każdy, kto zgłosił chęć uczestnictwa w projekcie, chciał się rozwijać zawodowo i poszukiwał pomysłu jak to osiągnąć
 • Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie były również dobre oceny z zachowania, z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego
 • Miejsc było tylko 30, a chętnych wielu - udział w projekcie wzięli tylko najlepsi z nas, którzy pomyślnie przeszli rekrutację i uzyskali wymagany limit punktów
Ci którym się udało, wzięli udział w projekcie, zyskali nie tylko szansę na nowe doświadczenia zawodowe, ale także przygodę i poznanie nowej kultury. Udział w stażu był w 100 % bezpłatny dla wszystkich uczestników Otrzymaliśmy wsparcie na każdym etapie projektu. Przygotowując się do stażu korzystaliśmy z bezpłatnych materiałów biurowych, podręczników, słowników, przewodników, map i innych środków niezbędnych do realizacji projektu.


  Komunikacja: Malbork - Londyn

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy naszej szkoły: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku oraz ADC Technology Training LTD (ADC College) z Londynu. ADC College to średniej wielkości organizacja działająca na rynku w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego. Podczas realizacji projektu w Londynie organizowała nasz pobyt i miejsca praktyk, które starała się jak najlepiej dopasować do umiejętności językowych, oczekiwań i preferencji każdego z uczestników stażu. Naszymi opiekunami z ADC podczas realizacji stażu była Pani Magdalena Ciołek oraz Mateusz Mical. Zawsze rownież mogliśmy liczyć na pomoc reszty członków zespołu ADC.


  Przygodę czas zacząć!

Przed wyjazdem na staż mieliśmy możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pozwoliły nam lepiej przygotować się do pobytu w Londynie pod wieloma względami, były to zajęcia:
 • przygotowania pedagogicznego (5 h)
 • przygotowania językowego w zakresie zawodowego języka angielskiego (20 h)
 • przygotowania kulturowo-zawodowego (20 h)
Dzięki tym zajęciom wiele dowiedzieliśmy się o Brytyjczykach i ich kulturze jeszcze zanim wyjechaliśmy na staż. Staliśmy się bardziej otwarci na multikulturowość Londynu oraz lepiej radziliśmy sobie z wieloma codziennymi problemami. Staż z dala od bliskich o prawdziwa lekcja samodzielności, dlatego ważne było nauczyć się odpowiedzialności za samego siebie. Spotykając się na zajęciach uczyliśmy się także budować relacje w grupie, poznawaliśmy się również nawzajem, dzięki temu czas odbywania stażu mogliśmy lepiej wykorzystać. Na zajęciach warsztatowych wspólnie odkrywaliśmy tajemnice Londynu i Wielkiej Brytanii, uczyliśmy się, ale i poszukiwaliśmy rozwiązań, samodzielnie przygotowywaliśmy gazetki ścienne, prezentacje i plansze. W ten sposób dzieliliśmy się naszą wiedzą z kolegami ze szkoły, a sami utrwalaliśmy i poszerzaliśmy zdobyte informacje.

Ponadto każdy uczestnik rozwiązywał test sprawdzający poziom znajomości z języka angielskiego, przygotowywał swoje CV w języku angielskim, wypełniał ankiety dotyczące stanu zdrowia i swoich oczekiwań zawodowych. Opisywaliśmy również swoje zainteresowania zawodowe i preferencje, które zostały przesłane do partnera naszego projektu oraz do pracodawców (nasze CV). Dzięki temu wszystkie miejsca praktyk zostały dobrane nie tylko pod względem wymagań kształcenia zawodowego, ale także naszych zainteresowań i możliwości językowych.


  Wszystko zapięte na ostatni guzik...

Udział w projekcie obejmował szereg świadczeń finansowanych ze środków projektu:
 • koszty przelotu na trasie Gdańsk – Londyn i Londyn Gdańsk
 • koszty dojazdu na i z lotniska w Polsce i w Londynie
 • ubezpieczenie podczas trwania stażu
 • zakwaterowanie u rodzin angielskich z pełnym wyżywieniem przez cały okres pobytu w Londynie
 • koszty przejazdów lokalnych – metrem i autobusami w Londynie
Ponadto…
 • każdy uczestnik stażu otrzymał kieszonkowe na własne wydatki związane z pobytem w Londynie
 • grupa otrzymała środki, które umożliwiły zwiedzanie Londynu wraz ze wszystkimi jego atrakcjami turystycznymi

Odbywając staże mogliśmy liczyć na wsparcie:
 • opiekunów – Pani Joanny Szymańskiej-Cybulskiej i Agnieszki Jeromin, które towarzyszyły nam podczas całego pobytu w Londynie
 • partnera naszego projektu – firmę ADC College, która była współorganizatorem naszego stażu w Londynie, dbała o nas i udzielała wsparcia nie tylko podczas tych czterech tygodni trwania samego stażu
Opieki i wsparcia udzieliły nam również rodziny goszczące, które stworzyły nam ciepłe i przytulne warunki do odbywania staży, dzięki nim rozłąka z rodziną nie była taka straszna. Zawsze mogliśmy też liczyć na opiekunów i współpracowników w hotelach, restauracjach oraz firmach gdzie odbywałyśmy praktyki, służyli ni tylko fachową pomocą, ale byli także wsparciem, okazując wiele serdeczności i ciepła.


  Cel projektu

Odbycie 4-tygodniowych praktyk zawodowych w firmach zgodnych z kierunkiem kształcenia w Londynie, które dały nam możliwość poznania standardów i kierunków rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw, samodzielnej realizacji zadań zawodowych, poprawy znajomości języka angielskiego, zwiększenia własnych kompetencji interpersonalnych,
potwierdzenia nabytych umiejętności i doświadczeń zawodowych, podczas stażu w przedsiębiorstwach Londynu przez zdobycie certyfikatów