Szkoła

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 – o trzyletnim cyklu nauczania – kształcąca w zawodzie sprzedawca
 • Technikum Nr 3 – o czteroletnim cyklu nauczania kształcące w zawodzie:
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik organizacji reklamy
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
 Przewiń do góry strony