Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego

PROGRAM „SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)”

Program ma na celu:

  1. Poszerzenie wiedzy uczniów szkół średnich o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego (PE). Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej (UE).
  2. Udostępnienie platform do interakcji i współpracy między PE, uczniami i nauczycielami.
  3. Tworzenie stale rozwijającej się sieci wiarygodnych i aktywnych popularyzatorów wiedzy (nauczycieli), którzy w związku ze swoim zawodem odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu młodym ludziom wiedzy oraz pogłębianiu ich świadomości.
  4. Udostępnianie przydatnych pomocy dydaktycznych i organizację seminariów dla nauczycieli w Polsce oraz w Brukseli lub Strasburgu.
  5. Wykorzystanie istniejących sieci współpracy biur informacyjnych PE ze Szkołami.

Szkoła biorąc udział w programie ma do wykonania następujące zadania obowiązkowe:

  • założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność.
  • organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim.
  • wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
  • organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem „Dzień Europy”. Celem wydarzenia będzie zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.

Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzyma tytuł „Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego”.

INNE ARTYKUŁY KATEGORII EPAS:

Czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić?

W poniedziałek, 3 lutego 2020, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku odbyły się warsztaty na temat dezinformacji, „fake newsów” i krytycznego myślenia, poprowadzone przez trenera z Fundacji Schumana w Warszawie – panią Annę Szlęk. Warsztaty były skierowane do uczniów klasy trzeciej kształcących się w profilu technik ekonomista oraz technik informatyk a także do […]

0 komentarzy

Spotkanie  z  Jarosławem Wałęsą posłem na Sejm

W związku z realizacją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 3 w Malborku programu EPAS – Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego we wtorek, 28 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej „Przy Orliku odbyło się spotkanie z Jarosławem Wałęsą – posłem na Sejm RP V, VI i IX kadencji oraz posłem do Parlamentu Europejskiego VII i VIII […]

0 komentarzy

W Nowy Rok Ambasadorzy z nowym planem działania

Nowy Rok w programie EPAS – Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego rozpoczęliśmy od mocnego akcentu – podsumowania dotychczasowych działań oraz zaplanowania tego, co jeszcze chcemy zrobić w ramach edukacji europejskiej w naszej szkole. 8 stycznia 2020 roku przedstawiciele Starszych i Młodszych Ambasadorów programu zostali zaproszeni przez Biuro Parlamentu Europejskiego na szkolenie w Sopocie, w malowniczej […]

0 komentarzy

Co to jest niepodległość?

5 listopada 2019 r. Młodsze Ambasadorki programu EPAS (Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy od 2017r.) Klaudia Majcher, Małgorzata Protokowicz, Wiktoria Sudak – uczennice klasy czwartej oraz Kinga Godzwon i Marzena Marczuk (uczennice klasy drugiej) pod opieką Starszej Ambasadorki – nauczycielki historii Iwony Krauze udały się z wizytą do […]

0 komentarzy

ZSP nr 3 na inauguracji programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w dniach 28-29 października  2019 r. odwiedził Warszawę  na zaproszenie   Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie aby uczestniczyć w  inauguracji kolejnej edycji programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Przypomnijmy ,że po raz  pierwszy szkoła rozpoczęła działania w ramach programu w roku 2017. Po  inauguracji odbyło się dwudniowe szkolenie podczas którego , […]

0 komentarzy

Sukces ucznia ZSP nr3 w konkursie DiscoverEU

Uczeń klasy drugiej  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 kształcący się  w  zawodzie technik informatyk Bartosz  Kowalski miesiąc temu zgłosił swoją kandydaturę w konkursie DiscoverEU organizowanym  przez Europejski Portal Młodzieżowy i odniósł sukces. Po wpisaniu danych osobowych każdy kandydat  musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej, innych unijnych inicjatyw […]

0 komentarzy

ZSP nr 3 powtórnie Szkołą – Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  w piątek 7 czerwca 2019 r. odwiedził Warszawę  na zaproszenie   Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie aby uczestniczyć w  ceremonii wręczenia  certyfikatów   stwierdzających po raz kolejny  spełnienie warunków  realizacji programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Przypomnijmy ,że po raz  pierwszy szkoła otrzymała certyfikację w roku 2018 dzięki której , dyrektor szkoły […]

0 komentarzy

Unia Europejska u sześciolatków

8 maja 2019 r. Młodsze Ambasadorki programu EPAS (Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego, w którym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy od 2017r.) Dominika Bagińska, Klaudia Juchniewicz, Klaudia Majcher i Wiktoria Sudak pod opieką Starszej Ambasadorki – nauczycielki historii Iwony Krauze udały się z wizytą do sześciolatków – klasy zerowej w Szkole Podstawowej nr 5 w […]

0 komentarzy

Młodzi Ambasadorzy z ZSP 3 reprezentowali Polskę podczas europejskiego spotkania młodzieży EUROSCOLA

Od lipca 2018 – tak długo trwały przygotowania do wyjazdu na spotkanie młodzieży z krajów Unii Europejskiej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, na które nasi uczniowie zostali zaproszeni przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Warszawie, w nagrodę za udział w ogólnopolskim konkursie EUROSCOLA. Sporo formalności, dużo pracy przy przygotowaniu w przedstawienia naszego kraju, miasta […]

0 komentarzy

Młodzież z ZSP 3 wybiera swoją Europę

Dnia 5 marca 2019 r. uczniowie klasy drugiej kształcącej się w zawodzie technik informatyk oraz Młodzi Ambasadorzy programu EPAS – Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego wzięli udział w zajęciach p.t. “Wybieram swoją Europę” zorganizowanych przez wolontariuszy Fundacji Schumana z Warszawy. Po krótkim wprowadzeniu uczniów w tematy związane z Unią Europejską, prowadzące spotkanie przeszły do głównych […]

0 komentarzy

EPAS – szkolenie Młodszych Ambasadorów

Listopad obfituje w wydarzenia umożliwiające rozwój uczniów naszej szkoły w różnych kierunkach. Tym razem obraliśmy kierunek „Europa”. W związku z tytułem Szkoły – Ambasadora Parlamentu Europejskiego, Starsi i Młodsi Ambasadorzy programu EPAS postanowili wcielić się w rolę gospodarzy i zaprosić do odwiedzin i współpracy inne szkoły uczestniczące w projekcie. Gdy na wrześniowym szkoleniu Starszych Ambasadorów […]

0 komentarzy

Seminarium w Brukseli

Na  zaproszenie Parlamentu Europejskiego w  minionym tygodniu Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przebywał  do Brukseli .Wizyta w  Parlamencie  to udział w seminariach dla przedstawicieli Szkół Ambasadorów Parlamentu Europejskiego  z  wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polskę  reprezentowały  cztery osoby (trzech nauczycieli szkól ponadpodstawowych oraz  jeden dyrektor szkoły). W  programie  wyjazdu  poruszono m.in.  następujące zagadnienia:   „Europa […]

0 komentarzy

Wizyta nauczycieli ZSP nr 3 w Biurze Parlamentu Europejskiego

W dniach 20-21 września 2018r. przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w osobach Jan Stawicki dyrektor , Agnieszka Jeromin wicedyrektor oraz nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Iwona  Krauze przebywali w Warszawie na zaproszenie Biura Parlamentu Europejskiego. Celem wizyty było uczestniczenie w   seminarium dla nauczycieli na temat sposobu nauczania o Parlamencie Europejskim w programie „Szkoła  […]

0 komentarzy

Certyfikacja ZSP nr 3 w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego

15 czerwca 2018 r. w  Warszawie w siedzibie Biura Parlamentu  Europejskiego w Polsce  odbyło się spotkanie certyfikacyjne  dla 10  szkół w Polsce kończących działania programu Szkoła-Ambasador Parlamentu  Europejskiego (EPAS).Certyfikat  dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odebrał Dyrektor Szkoły Jan Stawicki. Zebranych przywitał dyrektor Biura Informacyjnego, Jacek Safuta , który podziękował uczestnikom programu  za dotychczasowe osiągnięcia  […]

0 komentarzy

Sukces projektu ZSP nr 3

Zrealizowany projekt  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  związany  z  podsumowaniem  programu „Szkoła –Ambasador  Parlamentu Europejskiego” (EPAS) – projekt w ramach Młodzieżowego Budżetu  Obywatelskiego „Junior’ (MBOJ) – „Dzień Europy dziedzictwo  kulturowe  oczami młodych” znalazł  uznanie w  Warszawie i  szkoła  została zaproszona   na  12  czerwca 2018 r.  przez  Centrum Edukacji  Obywatelskiej  do Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM). […]

0 komentarzy

Dzień Europy – dziedzictwo kulturowe oczami młodych

9 maja 2018 roku był dniem wyjątkowym nie tylko dla historii Europy, ale również dla działania naszej szkoły – Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 3 , wszystkich zaroszonych szkół ponadgimnazjalnych z Malborka oraz całej społeczności lokalnej. Wyjątkowość tego dnia dla naszej szkoły związana była z  podsumowaniem realizowanego przez szkołę programu „Szkoła –Ambasador  Parlamentu Europejskiego” ( EPAS) […]

0 komentarzy

Spotkanie w ramach projektu EPAS- Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego z koordynatorem projektu

6 kwietnia 2018 w naszej szkole odbyło się spotkanie w ramach projektu EPAS- Szkoła- Ambasador Parlamentu Europejskiego z koordynatorem projektu Mateuszem Wojcieszakiem. Uczennice naszej szkoły z klasy 2is – Klaudia Majcher i Małgorzata Protokowicz przygotowały lekcję europejską o krytycznym czytaniu tekstów o UE i weryfikowaniu informacji. „Euro mity”, czyli o krzywiźnie ogórka”. Mimo ze temat […]

0 komentarzy

Warsztaty językowe uczniów ZSP nr 3 EuroWeek w Polanicy Zdrój

Dziewięcioro uczniów z ZSP nr 3 w Malborku uczestniczyło w warsztatach językowych EuroWeek, które odbyły się w Polanicy Zdrój w zeszłym tygodniu. A oto ich relacja: Od piątku wieczorem 16.03 do poniedziałku 19.03 uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez wolontariuszy z różnych krajów. Na warsztatach dużo pracowaliśmy w grupach- tworząc reklamy, wymyślając nowe produkty, kreując role […]

0 komentarzy

„Szkolny Euroweek” w ZSP nr 3 za nami

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 uczestniczy w projekcie „SZKOŁA-AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)”. Po spotkaniu i szkoleniu Starszych Ambasadorów w Warszawie przyszedł czas na działania w samej szkole. Luty i marzec – to cykl tematów realizowanych na różnych lekcjach, a związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego. Zintensyfikowanie działań programowych nastąpiło […]

0 komentarzy

EPAS – Lekcje Europejskie realizowane w naszej szkole (zajęcia edukacyjne: logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych)

Dnia 14 i 15 marca 2018r. klasa 4 La oraz 4 LR w ramach przedmiotu: Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych uczestniczyły w zajęciach nt: „Co ważnego w Parlamencie Europejskim- tematy i wyzwania (wybrane zagadnienia z zakresu ekologii i energetyki oraz gospodarki odpadami jako ważne tematy debaty PE)”. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiedzę na temat zanieczyszczenia […]

0 komentarzy

EPAS – Lekcje Europejskie realizowane w naszej szkole (zajęcia edukacyjne: podstawy przedsiębiorczości)

Dnia 13 marca 2018r. klasa 1K w ramach przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości uczestniczyła w zajęciach nt: „Skąd się wzięła demokracja? Historia i znaczenie demokracji w Unii Europejskiej”. Podczas zajęć uczniowie pogłębili wiedzę na temat demokracji w aspekcie historycznym oraz współczesnym, poznali zasady i cechy ustroju demokratycznego, różnice między ustrojem demokratycznym a totalitarnym i autorytarnym oraz instytucje […]

0 komentarzy

Europarlament ich docenił

Europarlament ich docenił

0 komentarzy

„Szkolny Euro Week”

„Szkolny Euro Week” (pdf)

0 komentarzy

EPAS – Lekcje Europejskie realizowane w naszej szkole (zajęcia edukacyjne: podstawy przedsiębiorczości)

26 lutego i 5 marca klasa 1G i klasa 1HT na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości w dwugodzinnym bloku lekcyjnym poznawała schemat zakładania działalności gospodarczej w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Uczniowie świetnie poradzili sobie z przeprowadzeniem analizy SWOT w określonych przedsiębiorstwach. Młodzież dowiedziała się także do kogo skierowane są dofinansowania oraz jak wypełnić wniosek […]

0 komentarzy

EPAS – Lekcje Europejskie realizowane w naszej szkole (zajęcia edukacyjne: podstawy przedsiębiorczości)

5 i 6 marca klasa 2is oraz 2HT w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczestniczyła w zajęciach o temacie: „Integracja Polski z Unią Europejską”. Młodzież realizowała zagadnienia w czterech etapach: – kraje europejskie – integracja Polski z Unią Europejską – praca w grupach (etapy integracji) – 4 swobody Unii Europejskiej. Oprócz rysu historycznego lekcje pozwoliły na […]

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – (zajęcia edukacyjne: podstawy przedsiębiorczości)

2 marca klasa 2L oraz 2G w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczestniczyła w zajęciach o temacie: „Integracja Polski z Unią Europejską”. Młodzież realizowała zagadnienia w czterech etapach: – kraje europejskie – integracja Polski z Unią Europejską – praca w grupach (etapy integracji) – 4 swobody Unii Europejskiej. Oprócz rysu historycznego lekcje pozwoliły na przeprowadzenie ciekawych […]

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – (zajęcia edukacyjne: język angielski)

Temat: Prawa człowieka i nagroda Sacharowa. Unia Europejska w obronie praw człowieka Temat został przeprowadzony w dwóch klasach drugich: 2a i 2is. Uczeń klasy 2a Igor Gutfrański – Młodszy Ambasador, przygotował i przedstawił krótką prezentację o Andrieju Sacharowie – jego życiu i działalności. Stało się to podstawą do dalszej części lekcji o prawach człowieka. Omówiono […]

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – (zajęcia edukacyjne: podstawy przedsiębiorczości)

28 lutego klasa 2LR oraz 1 marca klasy 2K i 2A w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczestniczyła w zajęciach o temacie: „Integracja Polski z Unią Europejską”. Młodzież realizowała zagadnienia w czterech etapach: – kraje europejskie – integracja Polski z Unią Europejską – praca w grupach (etapy integracji) – 4 swobody Unii Europejskiej. Oprócz rysu historycznego […]

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – (zajęcia edukacyjne: działalność gospodarcza)

22 lutego i 1 marca klasa 1ai na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości w dwugodzinnym bloku lekcyjnym poznawała schemat zakładania działalności gospodarczej w oparciu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Uczniowie świetnie poradzili sobie z przeprowadzeniem analizy SWOT w określonych przedsiębiorstwach. Młodzież dowiedziała się także do kogo skierowane są dofinansowania oraz jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – (zajęcia edukacyjne: historia)

      W dniu 19 lutego 2018 roku w klasie III HT w ramach programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego została przeprowadzona lekcja na temat: Parlament Europejski- czym jest?. Celem zajęć było poznanie kompetencji i działalności Parlamentu Europejskiego. Praca przebiegła w pięciu zespołach, w których uczniowie na podstawie tekstu źródłowego wyszukiwali informacji o uprawnieniach Parlamentu Europejskiego, […]

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – (zajęcia edukacyjne: etyka)

Temat: Prawa człowieka i nagroda Sacharowa. Unia w obronie praw człowieka. Uczniowie z klas III A, III L,III K, III IS, IV LA, oraz uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje etyki brali udział w zajęciach, których tematem były prawa człowieka. Młodzież zapoznała się z postacią Andrieja Sacharowa, wybitnego fizyka, działacza na rzecz praw człowieka, dysydenta i […]

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole – 23.02.2018 r.

W piątek 23 lutego 2018 r. uczniowie klasy 2 HT poznawali przykłady dobrych praktyk w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Analiza konkretnych inicjatyw zmieniających na lepsze rzeczywistość, w której żyją, ich najbliższe otoczenie, pozwoliła dostrzec zalety członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

0 komentarzy

EPAS – lekcje europejskie realizowane w naszej szkole

Temat: Unia europejska – idea, historia i współczesność Temat został przeprowadzony w dwóch klasach drugich: 2a i 2is. Uczniowie zapoznali się z historią Unii Europejskiej – zobaczyli krótką animację o UE, pogłębili wiedzę na temat idei i wartości UE, poznali Unię czterech swobód. Pod koniec  lekcji sprawdzili swoją wiedzę, biorąc udział w ćwiczeniu, którego celem […]

0 komentarzy

Euroscola 2018

18 grudnia 2017 r. grupa uczniów naszej szkoły miała okazję popisać się wiedzą na temat krajów Unii Europejskiej, biorąc udział w konkursie Euroscola. Zadaniem uczestników było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 30 losowo wybranych pytań z dziesięciu różnych dziedzin: historii, kultury i języka, geografii, systemów politycznych i społecznych i wiedzy o Unii Europejskiej (historia, instytucje, politycy, […]

0 komentarzy

Szkolenie w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego

W  dniach 7-8 grudnia  przedstawiciele  szkoły w osobach Iwona Krauze nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii, Agnieszka Jeromin nauczycielka języka angielskiego oraz Jan Stawicki dyrektor szkoły  uczestniczyli w szkoleniu wstępnym dla szkół rozpoczynających udział w programie „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)” do którego zostało zaproszonych 10  szkół z całej Polski mających m.in. pokaźny dorobek […]

0 komentarzy
 Przewiń do góry strony